Hľadajú sa najlepší v cestovnom ruchu | Marketing, Freelancing, Technology, Poprad Tatry Region | Scoop.it
Odborníci a široká verejnosť už rozhodli o zostave nominovaných na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu (CR) Prešovského kraja. Odborná porota rozhodne o víťazných osobnostiach a produktoch cestovného ruchu. Vy môžete určiť najlepšie zariadenia a zamestnancov cestovného ruchu.