Prehliadky Kostola sv. Egídia by mohla umocniť organová hudba | Marketing, Freelancing, Technology, Poprad Tatry Region | Scoop.it
Kostol je možné navštíviť aj mimo tohto času, a to po predchádzajúcej dohode v informačnej kancelárii, pričom minimálny počet na takúto individuálnu prehliadku je päť osôb.